Klimatzoner

På olika delar av våran jord har vi olika klimat . Till exempel har vi områden med öken, regnskog, bergsområden och tundror.  Klimatzoner är stora områden som befinner sig på samma latitud (breddgrad).

 Det mest kända klassindelningen av klimatet är Köppens system.  Enligt Köppens system delas jorden in i fem olika huvudklimat: tropiska, arida (torra) , varmtempererade, kalltempererade och polara klimat. Klassindelningen är utformad efter månadsmedelvärdet av temperatur och nederbörd.

800px-world-koppen-map.jpg

Klimatets huvudklasser anges med stora bokstäver: 
A) Tropiska regnrika klimat, regnskog 
B) Torra (arida) klimat: stäpp (BS) och öken (BW) 
C) Varmtempererade klimat, lövskog 
D) Kalltempererade klimat, barrskog 
E) Polarklimat: tundra (ET) och glaciärer (EF)

Genom att lägga till en eller flera små bokstäver till  huvudklassernas stora bokstäver så blir indelningen av klimat mer detaljerat.

a) Het sommar 
b) Varm sommar 
c) Sval sommar 
d) Sval sommar, extrem vinterkyla 
h) Torrt och hett 
k) Torrt, kall vinter 
f) Helårsregn 
m) Monsunregn 
s) Vinterregn 
w) Sommarregn

Klimatzoner finns alltså över hela värden men de man tänker på när man hör ordet klimatzoner är de klimatzonerna med mer extremt klimat så som tundran i Sibirien eller regnskogarna och öknen i Afrika m.m.

 

Tropiska klimat
ett tropiskt regnskogsklimat är mycket varmt och fuktigt året om. Temperaturen är jämn och hög, luften är fuktig och klibbig och värmen kan vara tryckande även på natten. Det kommer ofta korta regnskurar och ingen månad har mindre än 60 mm regn och medeltemperaturen ligger på 18oC alla månader året om. Om det faller mindre regn än 60 mm råder tropiskt savannklimat. Tropiskt klimat finns runt ekvatorn.

Torra (arida) klimat

Stäppklimat är ett klimat som råder i områden där det är brist på regn. Somrarna är varma och torra och vintrarna kalla och det blåser ofta mycket och det regnar generellt sätt bara lite regn varje år. I stäppklimat växer bara växter som klara torka alltså inga träd eller stora buskar.  Stäppklimat finns bland annat i vissa delar av Afrika och Australien.

Ökenklimat är ett mycket tort klimat där det nästan aldrig regnar. På dagarna är det ofta väldigt varmt och eftersom luftfuktigheten är väldigt låg är temperatur skillnaden mellan dag och natt väldigt stor. Det växer nästan inga växter i ökenklimat. Ökenklimat finns bland annat i norra Afrika och Australien. 

Varmtempererade klimat
Varmtempererade klimat finns ibland annat västra Europa och är ett ganska milt klimat. I varmtempererade klimat växer det lövskog.

Kalltempererade klimat
Kalltempererade klimat finns till mestadels på den norra delen av jordklotet. I kalltempererade klimat växer barrskog.

Polarklimat
Polarklimat är det klimat som råder närmast polerna. Klimatet har sin medeltemperatur under 10oC alla månader på året. Vintrarna är kalla och långa och somrarna väldigt korta och marken är frusen hela året.  Det finns 2 olika typer av polarklimat, tundraklimat och glacialklimat.  
Det som skiljer tundraklimat och glacialklimat åt är det att temperaturen alltid är under 0oC i glacialklimat men under 0oC bara några få månader i tundraklimat.

 


Varför finns det då olika klimatzoner och olika klimat?
Jo allt beror på att jordens axel lutar, hur långt det är till havet och vilka vindar som blåser över platsen.  Att jordens axel lutar gör att solens strålar träffar jorden olika på olika platser. Vid ekvatorn där det är ett tropiskt klimat träffar solstrålarna rakt uppifrån vilket gör luften varm så att den kan binda mer fukt medans tex. Här i Sverige (vid polerna) träffar solstrålana snett från sidan och solstrålen sprids ut på att större område vilket gör luften svalare och luften binder inte lika mycket fukt. Det kan liknas med en ficklampa, om man lyser rakt uppifrån blir ljuset mer koncentrerat medans det sprids ut mer om man lyser från sidan.
Om ett område ligger nära havet eller inte spelar också stor roll för hur klimatet är, inne i landet långt ifrån hav blir klimatet mer extremt, det kallas inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar.  Ute vid havet värms luften upp av vattnet och klimatet blir mildare och inte lika extremteftersom det tar längre tid för vattnet att värmas upp på våren och kylas ner på vintern. Det har med värmekapaciteteten att göra.
 

 

klimatförändringarnas påverkan på klimatzonerna 
 
Biologiskmångfald
När klimatet blir varmare förflyttar sig klimatzonerna norrut vilket gör  att vissa djur och växter kommer att missunnas och vissa kommer att trivas bättre, floran och faunan kommer att påverkas. Vi kommer att få tex växter som inte brukar växa här, trädgränsen kommer flyttas norrut och algblomningen i Östersjön kommer gynnas om somrarna blir varmare. En del zoner kommer växa och en del zoner som till exempel polarzonerna kan försvinna helt.

 

Människan och samhället
när klimatzonerna flyttas norrut kommer barrskogen som behöver ett kall tempererat klimat att missgynnas efter som det blir varmare, vattentillgången och nederbörden ändras m.m. Skogen kommer påverkas både direkt och indirekt. När trädtillgången blir mindre på verkar det  industrin, rekreation och bränslesektorn. 
även inom andra områden kommer det krävas mer planering och anpassningar till vad som sker utanför Sverige.
När en sektor anpassar sig kan det leda till att förutsättningarna förvärras för en annan sektor därför behövs tvärsektoriella arbetssätt.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.